OM OSS

JLN vill:

  • Aktivt arbeta för att ingen ska hamna i missbruk
  • Arbeta för att så få som möjligt ska använda tobak
  • Medverka till att våra politiker får kunskap kring alkohol och andra droger
  • Arbeta för att unga inte ska börja bruka alkohol
  • Arbeta för att Systembolagets detaljhandelsmonopol bevaras
  • Fortsätta arbeta med projekt tillsammans med våra medlemsorganisationer
  • Informera och stödja föräldrar
  • Arbeta för att bruket av cannabis varken ska legaliseras eller avkriminaliseras
  • Fortsätta vara den självklara länken mellan de ideella föreningarna som arbetar med folkhälsa i regionen

VI samARBETAR även med

NBV SYDOST
SLAN
VÅRA GÅRDAR
CENTRALFÖRBUNDET FÖR ALKOHOL-OCH NARKOTIKAUPPLYSNING

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är med_stod_av_region_rgb.png