Våra medlemsorganisationer

JLNs medlemsorganisationer består av nykterhetsorganisationer i länet och lokala föreningar som arbetar inom nykterhetsområdet. Tillsammans samlar medlemsorganisationerna tusentals medlemmar över hela länet.

Inom vårt paraply finner vi organisationer som arbetar med trafikfrågor, sport, stöd till dig som är i eller tagit dig ur ett missbruk eller organisationer som har sin bas i den kristna tron. Gemensamt för dem alla är att de verkar för ett samhälle där ingen ska komma till skada av alkohol och andra droger.

Läs mer om våra medlemsorganisationer nedan:Är er organisation intresserad av att bli en medlemsorganisation?