Vi samlar nyktra krafter i Jönköpings län!

En paraplyorganisation

Jönköpings Läns Nykterhetsförbund – JLN är en paraplyorganisation som tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar för att öka folkhälsan och minska skadorna av alkohol och andra droger.

I våra medlemsorganisationer finns medlemmar med engagemang för en mängd olika frågor och inriktningar.

Det som förenar dem alla är kampen för en bättre värld och den visionen når vi snabbare med mindre alkohol och andra droger.

Vill du komma i kontakt med oss?