Årsmöte 2023


Välkommen till årsmöte på Rosa Villan,
Östra Storgatan 175 Jönköping

JLN:s medlemsorganisationer kallas till årsmöte onsdagen den 19e april 2023 kl 18.00


Varje medlemsorganisation har två röstberättigade ombud, men fler än så är varmt
välkomna att delta.


Anmälan med namn och ombudens mailadresser till konsulent Matilda Larsson
jlnjonkoping@gmail.com eller SMS på 070-404 41 73 senast den 14e april.


Handlingar skickas via e-post två veckor före årsmötet, meddela om någon utöver
ombuden vill ha handlingar.


JLN:s medlemsorganisationer har motionsrätt till årsmötet. Motionerna skall vara
styrelsen tillhanda senast den 22a februari och skickas till jlnjonkoping@gmail.com
eller till JLN:s kansli på Österängsvägen 2 A , 554 63 Jönköping.


Välkommen!

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *