Om oss

Länsnykterhetsförbundet är ett alkohol- och narkotikapolitiskt samarbetsorgan för ett stort antal organisationer som tillsammans arbetar för en alkohol- och drogfri livsstil och verkar för förbundets syfte. Syftet är att i enlighet med Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, SLAN, främja helnykterhet, motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel och därigenom verka för en fortgående minskning av alkohol- och narkotikaskadorna. Organisationen leds av en styrelse som utses av årsmötet. Årsmötet består av ombud från de olika medlemsorganisationerna. Länsnykterhetsförbundet har Jönköpings län som sitt geografiska arbetsområde, med kansli förlagt till NBV:s lokaler på Barnarpsgatan 39 G i Jönköping.

Länsnykterhetsförbundets uppgifter är...

  • att eftersträva en samordning av de alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteterna inom och mellan medlemsorganisationerna.
  • att påverka opinionen och beslutande instanser i samhället i enlighet med förbundets syfte och handlingsprogram.
  • att förmedla information i aktuella alkohol- och narkotikapolitiska frågor, samt stimulera till fler nykterhetsfrämjande aktiviteter.
  • att verkställa utredningar och undersökningar samt avge yttranden och framställningar inom förbundets intresseområden.
  • att upprätthålla kontakten med Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotiakfrågor, ansvariga myndigheter och andra samarbetsorgan på alkohol- och narkotikaområdet.